Kronik Hastalıklarda Eczacı Danışmanlığı Seminerleri

Kronik Hastalıklarda Eczacı Danışmanlığı Seminerleri

Seminer “Serbest Eczacılık” uygulamalarında “Klinik Eczacılık” yaklaşımını yaymak, dolayısıyla danışmanlık hizmetini ve hasta yönlendirmeyi güçlendirmek olan eğitim programı aynı zamanda ideal eczacı-hekim işbirliğine de zemin yaratmayı hedefliyor.

Özellikle, ilaç tedavisinde ve izleminde eczacıya, hastalarına daha bilinçli şekilde danışmanlık yapabilme imkanı sunmak için planlanan eğitimlerde; klinik eczacılık felsefesinin ve klinik eczacının başlıca görevlerinin anlatılacağı temel bilgiler ve yanı sıra diyabet, astım, hiperlipidemi gibi kronik hastalıklarda eczacının alması gereken roller üzerinde durulacaktır.

Klinik eczacılık seminerleri sonunda eczacının aşağıdaki konularda daha bilgili olması ve hastasına danışmanlık yapabilmesi hedeflenmektedir: Bu programla birlikte eczacı;

  • Klinik eczacının geleneksel eczacıdan farklarını öğrenecek
  • Eczacının yeni rollerini tanıyacak
  • Klinik eczacılıkla ilişkili kavramlar olan farmasötik bakım, iyi eczacılık uygulamaları, farmakoekonomi konuları hakkında fikir sahibi olacak
  • Hasta eğitiminin önemini ve yöntemlerini, hasta iletişiminde püf noktalarını öğrenecek
  • Eczanesinde ilaç danışmanlığı yapabilmesi için gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceğini görecek
  • Adı geçen kronik hastalıklarda hastasını nasıl değerlendireceğini ve izleyeceğini öğrenecek
  • Bu hastalıkların tedavisindeki yeni gelişmelerden ve ilaçlardan haberdar olacak
  • İlaç dışı tedavi alternatiflerini ve yaşam tarzı değişikliklerini değerlendirecek
  • Bu hastaları eğitirken sahip olması gereken bilgileri alacak

Sonuç olarak bu hastalar için bir farmasötik bakım planı oluşturabilecektir.

Mesut Sancar
Mesut Sancar
sancarmesut@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı