Klinik Eczacılık ve İyi Eczacılık Uygulamaları Sertifika Programı (9 Kasım-2 Aralık 2018)

Klinik Eczacılık ve İyi Eczacılık Uygulamaları Sertifika Programı (9 Kasım-2 Aralık 2018)

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Klinik Eczacılık Derneği iş birliği ile yapılacak bu eğitim ile katılımcılarımıza klinik eczacılığın ne olduğu, Dünya üzerinde Klinik Eczacılığın uygulamaları ve ülkemizdeki rotası, hangi süreçlerden geçerek ülkemizdeki mevcut konumuna ulaştığı, akut ve kronik hastalıklarda ilaç bilgisi ve farmakoterapi, farmasötik bakım ilkeleri ve hasta odaklı eczacılık uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Toplamda 60 saat sürecek eğitimimiz üçer günlük iki ana kısımdan oluşacaktır. Eğitim programımız teorik ve pratik dersler, güvenilir bilgiye ulaşma kaynaklarının kullanımı, probleme dayalı öğrenme, modül çalışmaları ve vaka sunumları gibi öğrenme teknikleri kullanılarak klinik problemlerin çözümü etrafında yapılandırılmış sonuca dayalı bir yaklaşım ile planlanmıştır. Katılımcıların hasta senaryoları üzerinden hasta odaklı eczacılık beceri ve yetkinlikleri kazanmaları sağlanacaktır.

Eğitimlerimiz Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde Cuma-Pazar günleri arası, 9-11 Kasım ve 30 Kasım-2 Aralık 2018’te iki ana kısımda düzenlenecektir.


Eğitim İçeriği

Modül I.Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamaları

 • Klinik Eczacı Kimdir? İyi Eczacılık Uygulamaları ve Klinik Eczacının temel yetkinlikleri
 • Klinik Eczacılığın Tarihçesi ve Ülkemizdeki Serüveni
 • Eczacının Tedaviye Sistematik Yaklaşımı
 • Hasta İletişimi, Eğitim Metotları

Modül II.İlaç Bilgisi ve Farmakoterapi

 • Farmasötik Dozaj Formlarının Kullanım Talimatları
 • Laboratuvar Verilerinin Yorumlanması
 • Akut Hastalıklarda İlaç Bilgisi
 • Kronik Hastalıklarda İlaç Bilgisi

Modül III.Akut Hastalıklarda Klinik Eczacı Yaklaşımı

 • Ağrı ve Ateş Olgularına Yaklaşım
 • Ağrı ve Ateş Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu
 • İshal ve Kabızlık Olgularına Yaklaşım
 • İshal ve Kabızlık Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu
 • Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarına Yaklaşım
 • Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları Vaka Uygulamaları ve Hasta Senaryosu

Modül IV.Kronik Hastalıklarda Klinik Eczacı Yaklaşımı

 • Hipertansiyon Olgularına Yaklaşım
 • Hipertansiyon Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu
 • Diyabet Olgularına Yaklaşım
 • Diyabet Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu
 • Peptik Ülser ve Gastroözofajiyal Reflü Olgularına Yaklaşım
 • Peptik Ülser ve Gastroözofajiyal Reflü Vaka Uygulaması ve Hasta Senaryosu

Eğitim Kadromuz

Eğitim Koordinatörü

Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Bilimsel Sekreterya

Öğr. Gör. M. Yunus BEKTAY | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Eğitmen ve Konuşmacılar

Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut SANCAR | Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Melih ALTAN | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. M. Yunus BEKTAY | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. Eray Metin GÜLER | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Arş. Gör. Öznur ÖZKAN | Marmara Üniversitesi

View Fullscreen
Mesut Sancar
Mesut Sancar
sancarmesut@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı