İstanbul Eczacı Odası işbirliği ile Klinik Eczacılık Seminerleri

İstanbul Eczacı Odası işbirliği ile Klinik Eczacılık Seminerleri

  • Diyabet hastalarında ilaç kaynaklı sorunlara klinik eczacı yaklaşımı
  • Diyabette erken tarama kriterleri ve hastanın eczacı tarafından zamanında doktora yönlendirilmesi
  • İnsülin ve glukometre kullanımı
  • Oral antidiyabetiklerin klinik kullanımları
  • Diyabetik hasta takibi ve eğitimi
  • Diyabetli hastalarda reçetesiz ilaç ve bitkisel ürün kullanımında eczacı danışmanlığı
  • Diyabet ve diğer kronik hastalıklarda klinik eczacının görevleri
  • Diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesinde klinik eczacının rolü

NOT: Bu eğitime, daha önce klinik eczacılıkla ilgili herhangi bir temel eğitime katılmış olanlar başvurabilmektedirler.

Tarih: 23 Haziran 2012 Cumartesi
Saat: 09:00 – 18:00
Yer: İstanbul Eczacı Odası Merkez 1. Kat Konferans Salonu (Mecidiyeköy)
Kayıt ücreti: 120 TL (KDV dahil)

Eğitmenler: Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Klinik Eczacılık Derneği’nden Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN, Doç. Dr. Mesut SANCAR ve Öğr.Gör.Dr. Betül OKUYAN

Kayıt ücretinin yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı: “İstanbul Eczacı Odası İktisadi Teşekkülü Sosyal Kültürel” İşbankası/Mecidiyeköy Şubesi
Şube Kodu: 1089
Hesap No: 0911965
IBAN: TR790006400000110890911965

PROGRAM

09:00-09:30 Açılış ve Ön-değerlendirme
09:30-11:15 Genel Hatlarıyla Diabetes Mellitus – Prof. Dr. Fikret V. İzzettin
– Tanım, etiyoloji ve patogenez
– Klinik bulgu ve belirtiler
– Tanı ve izlemde kullanılan testler
– Farmakoterapi
– Klinik eczacının rolleri
11.30-12.30 Klinik Eczacı için Antidiyabetik İlaç Bilgisi I – Doç.Dr. Mesut Sancar
– Diyabetin komplikasyonları
– İnsülin tipleri, farkları ve klinik kullanımları
– İnsülin tedavisindeki güncel gelişmeler
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:30 Klinik Eczacı için Antidiyabetik İlaç Bilgisi II – Doç.Dr. Mesut Sancar
– Oral antidiyabetiklerin klinik özellikleri
– Diyabette kombinasyon tedavileri
– Yeni antidiyabetik ilaçlar
14:45-15:30 Diyabet Hastalarında Karşılaşılan Sorunlara Klinik Eczacı Yaklaşımı – Öğr.Gör.Dr. Betül Okuyan
– Reçetesiz ilaç kullanımı
– Bitkisel ürün kullanımı
– Diyabet ve özel durumlar
15:30-17:30 Etüt Çalıması – Diyabette Farmasötik Bakım
– Diyabet ve komorbid hastalıklar
– İlaç kaynaklı sorunlar
– İnsülin enjeksiyonu ve glukometre kullanımı
– Diyabet tedavisinde eczacının rolü
17.30-18.00 Genel Değerlenirime ve Kapanış
Mesut Sancar
Mesut Sancar
sancarmesut@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı