İshal olgularına yaklaşım, Bel ağrısı ve kas gevşeticiler Seminerleri

İshal olgularına yaklaşım, Bel ağrısı ve kas gevşeticiler Seminerleri

Mesut Sancar
Mesut Sancar
sancarmesut@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı