Hızlandırılmış Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Seminerleri

Hızlandırılmış Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Seminerleri

Siyami Ersek, Acıbadem, Siirt ve Uşak Devlet Hastaneleri gibi hastanelerden 13 ve serbest eczanelerden 29 eczacının katıldığı ilk seminer Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

10’a yakın eczacının çeşitli ilaç üreticisi firmaların finansal desteğiyle katıldığı seminerin büyük ilgi görmesi, Klinik Eczacılık Derneği tarafından eczacıların mesleki gelişimlerine verdikleri önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Dernek bu çerçevede 6 günlük hızlandırılmış seminer programını Haziran ayında ikinci defa tekrar ediyor.

Toplam 6 günlük hızlandırılmış eğitim programının amacı; serbest eczacı ve hastane eczacılarına klinik beceri ve düşünme yetisi kazandırmak, sağlık ekibinde daha etkin rol alabilmeleri için gerekli olan bilgilerin neler olduğunu göstermek, klinik eczacılık uygulamalarını tanıtmak, klinik eczacılıkta lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylara ön hazırlık imkanı sağlamak…

Eğitim programını tamamlayan katılımcıların Klinik Eczacılık Derneği tarafından onaylanmış Katılım Belgesi alma hakkı kazanacağı programda klinik eczacılık – farmasötik bakım ilkeleri anlatılırken, hasta odaklı uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli olan teknik bilgi sunulacak ve sık görülen bazı akut ve kronik hastalıkların tedavisinde eczacının sorumlulukları anlatılacak.

Program süresince olgu çözümleme çalışmaları yapılırken, hastane servislerinde gözlemde bulunulacak ve katılımcıların da olgu sunmaları sağlanacak. Programa katılan eczacılar hasta odaklı hizmetler üretebilecek bir donanıma sahip olurken, farklılıklarıyla mesleklerine hem manevi hem maddi katkı sağlama olanağına kavuşacaklar.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Klinik Eczacılık Derneği’nden Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN, Yrd. Doç. Dr. Mesut SANCAR, Yrd. Doç. Dr. Şule Apikoğlu RABUŞ ve Uzm. Ecz. Betül OKUYAN tarafından verilecek eğitimler İstanbul’da gerçekleştirilecek. İlk bölümü 30 – 31 Mayıs – 1 Haziran ve ikinci bölümü 20 – 21 – 22 Haziran tarihlerinde Elite Hotel salonlarında hayata geçirilecek olan eğitim programında 4 gün ortak yürütülücek programdan sonra son iki gün serbest eczacılar ve hastane eczacıları branşlarına göre daha spesifik bir eğitim ve uygulama görecekler.

Mesut Sancar
Mesut Sancar
sancarmesut@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı