Derneğimiz Hakkında

29 Mayıs 1998 yılında, çoğunluğunu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarının oluşturduğu 12 kurucu üye ile İstanbul’da kurulan Klinik Eczacılık Derneği, Türkiye’de o yıllar için yeni kabul edilen klinik eczacılık kavramını tanıtmak ve akılcı ilaç kullanımını ilkesini yaymak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi İstanbul Üsküdar’da bulunan ve henüz şubesi bulunmayan Dernek, tüzüğünde de belirtilen aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve yine aşağıda belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Amaçlarımız

Derneğimiz, klinik eczacılığın çeşitli yollarla tanıtımını, uygun ilaç kullanımını ve eczacının yeni görevlerinin tanıtımını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda derneğimizin başlıca çalışma konuları şunlardır:

  • Rasyonel hasta tedavisinin en iyi şekilde yürütülmesine yardımcı olmak
  • Yanlış ilaç kullanımını engellemek
  • İlaç danışmanlığı hizmeti vermek
  • Bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik etmek
  • Eczacılığı ve halk sağlığını yakından ilgilendiren konularla ilgili toplantı, seminer ve paneller düzenlemek
  • Burs vermek ve sağlamak
  • Üyelerin bir araya gelebilecekleri sosyal etkinlikler düzenlemek