3. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresinin ardından…